Finakonsten – Målerikurser och mindfulness

Konstterapi är en metod som står mellan vetenskap och konst, inom ramen av psykologi och psykoterapi. Målet med denna terapi är att hjälpa dig via konsten att uppnå transformation och förändring.

Genom konsten kan vi ta fram den konstnärliga personligheten som vi alla har inom oss. Genom konsten kan vi uppnå förändring eller bättre kunskap om oss själva.

Sigmund Freud menar att konstnärens konst med hjälp av processer ligger nära individens drömmar. Dessa processer låter dig genom konsten överföra dina passioner till en annan nivå.

Artur Schopenhauer menade att när vi uppslukas av musik eller beundrar ett vackert konstverk blir vi för ett ögonblick fria från Viljans makt (Vilja: är ett uttryck för ett blint begär som kan handla om ekonomi, status, relationer, beroende etc.)

Konstterapi kan närmast likna den humanistiska psykologin vilket dök upp på 1940 talet med Abraham Maslow. Förhållningssättet bygger framförallt på en positiv människosyn. Det är centrum för reflektion. Vi ärver drag och egenskaper gömda i vår genetiska kod, men vårt samvete och vår frihet har dock ett ännu större inflytande än det genetiska arvet. Människans slutmål är att blomstra. Fokus ligger alltid på nuet, att vara här och nu likt filosofin i Vedic Art.

I konstterapin har ni möjlighet att övervinna de hinder ni möter tack vare våra inre resurser, som vi ibland måste låsa upp, vilket ni successivt kommer göra i den enskilda konstterapin.

Konst är ett idealiskt icke-verbalt medium för att uttrycka det som inte går att sätt ord på. Neurologen Pierre Lemarquis betonar även konstens positiva effekt på våra hjärnor och skönhetens mer allmänna inverkan på vår hälsa.

 

MÅLGRUPP:

Personer som upplever något av dessa delar; stress, oro, ångest, brist på glädje, melankoli, koncentrationsproblem, dåligt självförtroende, trauma, irritation, obeslutsamhet, negativa känslor.

TELEFONMÖTE:

Innan jag tar emot en ny kund kommer jag att ha ett telefonmöte. Detta gör jag för att ni ska få möjlighet att berätta om era behov och mål så att jag kan lägga upp ett individuellt program för just er samt att ni ska känna er bekväma inför vårt möte. Detta inkluderas i det fasta priset.

FÖRSTA WORKSHOPEN:

Ca 1,5 timma. Vi börjar alltid med en kort avslappningsövning i form av en meditation/avslappningövning.Därefter bildövning anpassat efter ditt mål. Slutligen utvärdering och avslutning med samtal om fortsättnings session.

Obs! Konstterapi kräver inte att du har konstnärliga talanger. Programmet är upplagt så att det ska passa dig utifrån dina kunskaper.

KOSTNAD: Första session, 1,5 tim 900 kr därefter 700 kr per session.

Klicka här:

ANMÄLAN TILL WORKSHOP

Varmt välkomna                                                                konstterapi

Carl Gustav Jung ( 1875-1961)

Jung betraktade den omedvetna delen av psyket som aktiv och komplementär till den medvetna. Den omedvetna kommunicerar också med det medvetna på ett kreativt sätt, mest tydligt i drömmar, fantasier, och andra former av skapande. I konstterapin kan din analys av färger och former associeras till delar från ditt liv.