Finakonsten – Målerikurser och mindfulness

Du är värd en kreativ helgkurs!

"Det är bra att fundera och reflektera innan du agerar i ditt liv, men det är ännu bättre om du inte stannar därvid utan handlar för att nya förändringar ska ske och komma  dig till godo här och nu."/Josefina

Villkor

För att undvika missförstånd mellan dig som "KUND" och "Finakonsten" så är det några saker som är viktiga att du är medveten om.

 

ÅLDERSGRÄNS: Vid bokning av kurs gäller 18-års gräns men vid målsmans närvaro gäller inte åldersgränsen.  

 

Konstnärlig KURSVERKSAMHET:

Vid kursanmälan så gäller följande villkor.

 • Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften.Se belopp under respektive kurs.Vid avhopp under pågående kurs ges inga pengar tillbaka. 
 • Om ni bokat kursen och fakturan skickats till er efter ert önskemål så behöver avgiften betalas sista förfallodatum. Därefter läggs en påminnelseavgift på grundavgiften.
 • Avbokning av redan betald kurs i workshop i måleri, samt Vedic Art skall göras senast 14 dagar innan kursstart.
 • Efter bokning via mail skickas en faktura som ska betalas innan förfallodatum. Kunder har 14 dagars ångerrätt innan kursstart. 

  • Vid återbud senare än 14 dagar innan kursstart ska 50% av kurskostnaden. Betalas mot faktura. 
  • Vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart ska hela kurskostnaden betalas. Betalas mot faktura.
  • Vid avhopp från påbörjad kurs betalas ingen kursavgift tillbaka.
  • Vid återbud pga sjukdom där sjukintyg kan uppvisas utgår en administrativ avgift på 50% av avgiften. Övrig kursavgift faktureras inte eller återbetalas om den redan är betald. Betalas mot faktura.
 • Kurser på Hälsans hus går inte att avboka dvs inga nya tillfällen kan erbjudas om avbokning sker efter att kursavgift är betald via faktura.
 •  Vid INSTÄLLD kurs av kursledare så betals HELA KURSKOSTNADEN ÅTER till dig.

 

INBETALNING

Jag innehar FA -skattesedel och fakturerar dig efter din anmälan.