Finakonsten & Knockout - för din Kreativitet & Hälsa

 

 

Varmt Välkomna till en mysig o rolig kurs!

 

Vedic Art den 2, 3 juni 2018.  

Kl.13.00-17.00

 

Ytterliggare ett tillfälle inkluderat i priset enligt överenskommelse.

 

           

Josefina Andersson utb. Bildlärare, Vedic Art lärare

Vedic Art - Kom igång på ett enkelt sätt med ditt måleri och din egen personliga utveckling. Vedic Art kan göras flera gånger och du upptäcker alltid något nytt.

 

Kom och ta med din pensel och färg. Vi målar till musik om så önskas samt efter meditation.

Du kommer att få uppleva Vedic Art. I måleriet och i de reflektioner och tankar som delges i gruppen eller kommer från dig själv, så kommer du få värdefulla insikter om dig själv. I Vedic Art genomgår du 17 olika principer. På vägen genom alla dessa målerimoment kommer du till insikt vad du behöver förändra både i måleriet och i ditt liv.

VEDIC ART GER EFFEKTIVA REDSKAP FÖR SKAPANDET

De fyra första principerna är "redskapen". Här hittar och utvecklar vi våra kreativa redskap som vi använder i skapandet. Vedic Arts kravlösa, enkla och pedagogiska program introduceras. Redskap för både konsten och livet.

DE KREATIVA PROCESSERNA

Principerna 5-14 förmedlas tillsammans med praktiska övningar som syftar till att se kopplingen mellan konsten och livet, att utveckla våra skapande förmågor och erfara FLOW! Kursen innehåller övningar från traditionell och modern konstutbildning som är omarbetade av Curt Källman för att flytta fokus från planeringen och resultatet till själva processen och nuet! Under denna del av kursen "öppnar vi upp seendet" för både delar och helhet i konsten och livet. Man har möjlightet att måla abstrakt och föreställande. Helt kravlöst...men med många spännande utmaningar.

 DE SISTA PRINCIPERNA

Här går vi djupare in i konsten i relation till livet och personlig utveckling. Här kan vi också erfara alternativa sätt att avsluta våra projekt/målningar på ett sätt som tar bort prestationskrav och skapar inspiration inför kommande konst eller livsprojekt! Att hitta och utveckla ett personligt uttryck i vår egen takt. 

 

Kursen är upplagd under en helg med fortsättning enligt översenskommelse med deltagarna. Det är normalt att man blir lite trött om man arbetar mer än 4 timmar per tillfälle. 

 

 

PLATS: Hammarbyhöjden

Max 5 personer min. 2st

TID/DATUM: 

Datum: lördag den 2 juni tom söndag den 3 juni kl. 13.00-17.00 

fortsättningskurs; 1 halvdag enligt översenskommelse och är inkluderat i priset.  Under helgen kommer vi att hinna med ca 8-10 principer.

 

 

I priset kan ni boka extra för Helande massage 15 min av en kostnad på 150 kr. Eller 30 min för 300 kr. Bokningsbara tider;  innan eller efter Vedic Art kursen.

 

I priset ingår Te eller kaffe.

Totalt:  950 kr för 3 halvdagar med Vedic Art. Den tredje dagen enligt överenskommelse. Med massage tillkommer extra kostnad. 

 

Varmt välkomna med 

din anmälan via e-post