Finakonsten & Knockout - för din hälsa

 

Vedic Art

"Finn dig själv och ditt sätt att skapa"

En vacker målning gjord av Kerstin Nordh, "En lustiger dans" .

Otroligt fin, en målning som man riktigt känner glädjen i.

 

Vedic Art

Den allra bästa kursen för er som tror att ni inte kan skapa. Denna kurs lär er på ett enkelt sätt förstå de olika etapperna i måleriets konst.

 

Vad är Vedic Art?

 Vedic Art är ingen ideologi, ingen filosofi och ingen religion. Snarare en vetenskap om universiella lagar. Det är visdom som kommer från de 5000 år gamla vediska skrifterna. Vedic Art är en väg som genom måleriet gör att vi kan uppnå ett högre medvetande. Det handlar om att lära sig 17 principer som fungerar som en ”navigationskarta” som hjälper oss att ”hitta hem” i oss själva och som samtidigt lär oss måleri. En enkel och genial metod som ger vägledning både i måleriet och i livet.

 

 Kursen utarbetades ursprungligen av konstnär Curt Källman under 70-talet. Han fick uppdraget av Maharishi Mahesh Yogi, en indisk mästare, som ville förmedla den kunskap som finns i Vedaskrifterna på ett sätt som passar oss västerlänningar.

Curt Källman, www.vedicart.com fick uppgiften att skapa Vedic Art. Curt Källman har även skapat flera olika fortsättningskurser för Vedic Art.     

 

Kursen passar alla – både den som aldrig har hållit i en pensel tidigare och den som redan är en erfaren konstnär. Det finns ingen prestation. Inga värderingar. Det kan aldrig bli fel. Vi skapar bilder från vårt inre. Vi lär oss lyssna på vår inre röst och längtan till vad som komma skall på duken. Det handlar om att hitta ”nyckeln” till vår egen väg i skapandet samt väcka upp den kunskap som redan finns inom oss.

Josefina Anderson nr.2

 

Om ni känner er redo så maila mig för tider att måla.

 

Varmt välkomna!

 

Josefina Andersson nr.1