Finakonsten - för din Kreativitet & Hälsa

 

Vedic Art

"Finn dig själv och ditt sätt att skapa"

En vacker målning gjord av Kerstin Nordh, "En lustiger dans" .

Otroligt fin, en målning som man riktigt känner glädjen i.

 

Vedic Art

Den allra bästa kursen för er som tror att ni inte kan skapa. Denna kurs lär er på ett enkelt sätt förstå de olika etapperna i måleriet. I Vedic Art finns inga rätt eller fel.

TID: Vi kommer måla vid fyra tillfällen. Enligt överenskommelse. varje tillfälle brukar vara mellan 4,5 timmar. 

Obs! minst två deltagare.

Plats; Hammarbyhöjden, exakt plats lämnas vid anmälan. 

Ta med eget material; 

Penslar, svamp, tjockare måleripapper, kopieringspapper, akrylfärg alternativt akvarellfärger, blyertspenna, kritor, förkläde alternativt oömma kläder. 

I priset ingår kaffe/te

Totalt; 1600 kr för fyra tillfällen. 

 

 

Varmt Välkomna!

 

Vad är Vedic Art?

 Vedic Art är ingen ideologi, ingen filosofi och ingen religion. Snarare en vetenskap om universiella lagar. Det är visdom som kommer från de 5000 år gamla vediska skrifterna. Vedic Art är en väg som genom måleriet gör att vi kan uppnå ett högre medvetande. Det handlar om att lära sig 17 principer som fungerar som en ”navigationskarta” som hjälper oss att ”hitta hem” i oss själva och som samtidigt lär oss måleri. En enkel och genial metod som ger vägledning både i måleriet och i livet.

 

 Kursen utarbetades ursprungligen av konstnär Curt Källman under 70-talet. Han fick uppdraget av Maharishi Mahesh Yogi, en indisk mästare, som ville förmedla den kunskap som finns i Vedaskrifterna på ett sätt som passar oss västerlänningar.

Curt Källman, www.vedicart.com fick uppgiften att skapa Vedic Art. Curt Källman har även skapat flera olika fortsättningskurser för Vedic Art.  

På Johannes Källmans hemsida ( Vedicart.com) beskriver han så fint och enkelt om de olika principerna;

EFFEKTIVA REDSKAP FÖR SKAPANDET

De fyra första principerna är "redskapen". Här hittar och utvecklar vi våra kreativa redskap som vi använder i skapandet. Vedic Arts kravlösa, enkla och pedagogiska program introduceras. Redskap för både konsten och livet.

DE KREATIVA PROCESSERNA

Principerna 5-14 förmedlas tillsammans med praktiska övningar som syftar till att se kopplingen mellan konsten och livet, att utveckla våra skapande förmågor och erfara FLOW! Kursen innehåller övningar från traditionell och modern konstutbildning som som är omarbetade av Curt Källman för att flytta fokus från planeringen och resultatet till själva processen och nuet! Under denna del av kursen "öppnar vi upp seendet" för både delar och helhet i konsten och livet. Man har möjlightet att måla abstrakt och föreställande. Helt kravlöst...men med många spännande utmaningar.

DE SISTA PRINCIPERNA

Här går vi djupare in i konsten i relation till livet och personlig utveckling. Här kan vi också erfara alternativa sätt att avsluta våra projekt/målningar på ett sätt som tar bort prestationskrav och skapar inspiration inför kommande konst eller livsprojekt! Att hitta och utveckla ett personligt uttryck i vår egen takt. 

 

   

 

Vedic Art kursen passar alla – både den som aldrig har hållit i en pensel tidigare och den som redan är en erfaren konstnär. Det finns ingen prestation. Inga värderingar. Det kan aldrig bli fel. Vi skapar bilder från vårt inre. Vi lär oss lyssna på vår inre röst och längtan till vad som komma skall på duken. Det handlar om att hitta ”nyckeln” till vår egen väg i skapandet samt väcka upp den kunskap som redan finns inom oss.

Josefina Anderson nr.2

 

Om ni känner er redo så maila för anmälan

 

Varmt välkomna!

 

Josefina Andersson nr.1